Höga Kusten Profilkläder

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Höga Kusten Profilkläder behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen samt våra produkter och tjänster.

Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen hogakustenprofilklader.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Höga Kusten Profilkläder är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till Höga Kusten Profilkläder behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter eller tjänster från Höga Kusten Profilkläder behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Höga Kusten Profilkläder som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Höga Kusten Profilkläder kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Höga Kusten Profilkläder ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Höga Kusten Profilkläder samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär till Höga Kusten Profilkläder och via e-post, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets produkter eller tjänster.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Höga Kusten Profilkläder bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Höga Kusten Profilkläder produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av Höga Kusten Profilkläder

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Höga Kusten Profilkläder sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Höga Kusten Profilkläder kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Höga Kusten Profilkläder rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Höga Kusten Profilkläder kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners som i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Höga Kusten Profilkläder kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis samarbetspartners och leverantörer.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Höga Kusten Profilkläder rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Höga Kusten Profilkläder vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Höga Kusten Profilkläder säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Höga Kusten Profilkläder har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

De anställda hos Höga Kusten Profilkläder är skyldiga att följa Höga Kusten Profilkläders regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

COOKIES

Höga Kusten Profilkläder använder sig av så kallade cookies. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på Höga Kusten Profilkläder för att kunna:

 • Se information som besöksstatistik
 • Se vilka operativsystem som används
 • Se vilka webbläsare som används
 • Se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av Höga Kusten Profilkläder som avsett.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Höga Kusten Profilkläder få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Höga Kusten Profilkläder förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION

Höga Kusten Profilkläder ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@hogakustenprofilklader.se med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.